logo epidat: epigraphische Datenbank

Krakow, ReMO 586 Inschriften (1552-1850)

Information   Inschriften   Karte   Indizes   Download
Inv.-Nr.:
Jahr:
  «    [1/586]    »     »|
Edition Beschreibung Foto
Export: TEI P5 plain text

epidat - epigraphische Datenbank

ID rmo-150
Lizenz Creative Commons Attribution-BY 4.0 International Licence [CC BY]
Zitation Digitale Edition ─ Jüdischer Friedhof Krakow, ReMO, rmo-150: http://steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?rmo-150

Name


Golda bat Schalom Schachna aus Lublin [03.06.1552]                

Diplomatische Transkription und Übersetzung

 Vorderseite
‎‏{היו על שבר בת עמי}‏‎ [Biada z powodu nieszczęścia córki mojego ludu.]
‎‏והלילה {איכה יועם}‏‎ I zapłaczmy, [jak szczerniało]
‎‏הזהב הסגו{לת הרבנית}‏‎ złoto przez nią posiadane. [Rabinowa]
‎‏מר׳ גולדה ז״ל ב{ת מוהר״ר}‏‎ pani Golda, błogosławionej pamięci! Cór(ka naszego nauczyciela, pana i mistrza)
‎‏שכנה {י״ץ ר}אש {הגולה}‏‎ 5 Schachny, [niech go Bóg uchowa! Przy]wódcy diaspory.
‎‏בכל מעשיה ומד{ותיה}‏‎ We wszystkich swych czynach i ce[chach]
‎‏היתה מהוללה בת ע{שרים}‏‎ była młoda, dw[dziestu lat],
‎‏כבת מאה לא נמצה בה‏‎ lecz jakby była o stu. Nie znajdziesz w niej
‎‏עולה לזכרונה הטוב‏‎ nieprawości. Dla jej pamięci dobra
‎‏הושם זאת מצבת אבן‏‎ 10 postawiony ten pomnik kamienny
‎‏על תילה עד יקומו שוכני‏‎ na pagórku, do kiedy powstaną ci, którzy leżą
‎‏עפר בגילה שנת שי״ב‏‎ w prochu z radością. Roku 312
‎‏לפר״ק י״א ימים לירח‏‎ według małej rachuby 11 dnia miesiąca
‎‏סיון היתה זאת הבהלה‏‎ siwan była ta straszliwość.
‎‏תנצב״ה‏‎ 15 Niech jej dusza będzie związana w wieniec życia!
‎‏עם ש׳ צ׳ ע׳‏‎ Z resztą sprawiedliwych świata
‎‏בגן עדן‏‎ w rajskim ogrodzie.
‎‏אמן סלה‏‎ Amen! Sela!

Beschreibung

Maße 84 x 172 x 17 cm
Material gelber Sandstein -

Fotografien

  »  

Hondo, Leszek

heutiges Foto
Seitenanfang

Zitation der Inschrift

Digitale Edition ─ Jüdischer Friedhof Krakow, ReMO, rmo-150
URL: http://steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/epidat?id=rmo-150
(letzte Änderungen - )

 

Steinheim-Institut
http://steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/epidat?id=rmo-150
letztes update: | lizenziert unter einer Creative Commons Lizenzvertrag
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
Valid XHTML 1.0 Strict | Powered by TUSCRIPT
concept, code and design created by Thomas Kollatz
epidat stable release switch to beta
Datenschutzhinweis